Ako MAT-obaly, s.r.o. recykluje použité plastové obaly.

MAT-obaly, s.r.o. je slovenský environmentálne zodpovedný výrobca a recyklátor plastových obalov. V dnešnom príspevku Vám ukážeme, ako recyklujeme použité plastové obaly.

Čo je recyklácia plastového odpadu?

Recyklácia plastového odpadu je proces opätovného využitia použitých plastových materiálov a produktov. Cieľom recyklácie je znížiť množstvo plastového odpadu, ktoré končí predovšetkým na skládkach, čo má negatívny dopad aj na životné prostredie. V súčasnosti je vo všeobecnosti recyklácia najlepší spôsob likvidácie odpadu, pri ktorom sa znižuje spotreba fosílnych palív, šetrí sa energia a koniec koncov aj emisie oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov.

Poznáme 3 spôsoby spracovania plastového odpadu:

 • mechanickú recykláciu (primárnu a sekundárnu),
 • chemickú recykláciu,
 • a energetickú recykláciu.

MAT-obaly, s.r.o. realizuje sekundárnu recykláciu. Pri sekundárnej recyklácii, na rozdiel od primárnej recyklácie, sa spracováva znečistený heterogénneho polymérny odpad, kde už vlastnosti môžu byť rozdielne od vlastností materiálu, ktorý sa spracoval primárnou recykláciou.

Povolenia a technológia na recykláciu plastových obalov.

MAT-obaly, s.r.o. od roku 2005 disponuje všetkými potrebnými povoleniami na recykláciu PE fólií a zaradili sme sa tak medzi spoločnosti, ktoré zásadným spôsobom prispievajú k čistému životnému prostrediu.

MAT-obaly, s.r.o. sa sústreďuje prevažne na separovaný zber, ktorý je nutné dotrieďovať a náročnejším spôsobom pripraviť na spracovanie. Odpadové fólie nám dodávajú predovšetkým mestá a obce, ale aj naši obchodní partneri, zaujímajúci sa o životné prostredie.

Technológiu používanú na recykláciu dlhodobo obnovujeme a vylepšujeme, aby sme dosahovali čo najoptimálnejšie výsledky.

Zber je prvý krok k recyklácii plastových obalov.

 • Zber plastov prebieha do zberných nádob / vriec na to určených, v školských zariadeniach, v Zberných dvoroch a na zberných miestach súkromných spoločností.
 • Odpad po vyzbieraní je prevezený do firiem, ktoré sa zaoberajú ich dotriedením a úpravou.
 • Plasty sú dotrieďované väčšinou ručne na dotrieďovacích linkách.
 • Plasty sa oddeľujú od ostatných nečistôt a triedia sa podľa druhu, kvality a farby.
 • Vytriedený plastový odpad sa následne lisuje do balíkov a odváža do recyklačných závodov.

Recyklácia použitých plastových obalov MAT-obaly

Triedenie použitých plastových obalov.

Reálne sa proces recyklácie plastu začína až jeho triedením na takzvaných dotrieďovacích linkách. Investujeme do strojov orientovaných na dokonalé triedenie odpadových plastov, čo umožňuje spracovávať aj horšie vytriedenú odpadovú fóliu. Prevádzkujeme linku optického triedenia, čím sme sa stali jednou z mála firiem na svete, ktorá používa túto vyspelú technológiu na účely triedenia PE fólií.

Recyklácia plastových obalov MAT-obaly

Drvenie vytriedeného plastového odpadu.

Vytriedený plast je následne rozdrvený na mále kúsky. Tie prechádzajú ešte dodatočným triedením podľa váhy. Slúži na to, aby sa predišlo prípadnému zmiešaniu rôznych druhov plastov. Z hľadiska ďalšieho spracovania je zmiešanie nežiaduce. Rôzne predmety sa totiž vyrábajú z rôzneho druhu plastu.

Recyklácia použitých plastových obalov MAT-obaly

Čistenie.

Po tom, čo prešiel rozdrvený plast dodatočným triedením, je potrebné ho očistiť detergentmi od zvyšného znečistenia ( prachu, lepidla, usadenín atď.). Nečistôt zbavená drť sa znova triedi a následne pri miernych teplotách suší.

Recyklácia použitých plastových obalov MAT-obaly

Tavenie.

Vysušené kúsky plastu sa roztavia a tvarujú buď do požadovaného konkrétneho tvaru alebo ako druhotná surovina do granúl, určených pre konkrétny výrobok. Teplota tavenie je prispôsobená tak, aby plast rozpustila, ale nepoškodila.

Recyklácia použitých plastových obalov MAT-obaly

Regranulát je výsledný produkt recyklácie plastových obalov.

Základným produktom recyklácie je LDPE regranulát, polotovar pripravený na výrobu nových výrobkov. Regranulát vyrábaný v našom recyklačnom závode, ako aj výrobky vyrábané z neho, patria medzi top kvalitu na slovenskom trhu.

Recyklácia použitých plastových obalov MAT-obaly

Ochrana životného prostredia.

Všetky výrobky na svete majú negatívny vplyv na životné prostredie. Moderný život si však bez nich nevieme predstaviť.

Znižovanie ich vplyvov na životné prostredie nie je len o výbere, zákaze, odporúčaní alebo predpisovaní konkrétnych materiálov, ale hlavne o zmene správania nás spotrebiteľov s cieľom zvýšiť mieru opätovného použitia výrobkov a zabrániť zbytočnej tvorbe odpadov.

MAT-obaly, s.r.o.

MAT-obaly, s.r.o. je slovenský enviromentálne zodpovedný výrobca fólií a obalov z PE a recyklátor použitých obalov na Slovensku. V rámci programu Udržateľná spotreba obalov podporuje a realizuje aktivity na

 • zníženie produkcie odpadov,
 • rozšírenie zberu a triedenia obalov,
 • podporu recyklácie použitých obalov
 • a používanie obalov z recyklovaných materiálov.