Môžem objednávať aj bez registrácie a vytvoreného zákazníckeho účtu?
Prečo je povinná registrácia pre zákazníkov s IČO?
Aké výhody prináša pre zákazníkov s IČO registrácia a vytvorenie zákazníckeho účtu?
Ako sa môžem zaregistrovať a vytvoriť zákaznícky účet?
Môžem objednávať aj bez registrácie a vytvoreného zákazníckeho účtu?
Prečo je povinná registrácia pre zákazníkov s IČO?
Ako sa môžem zaregistrovať a vytvoriť zákaznícky účet?
Aké výhody prináša pre zákazníkov s IČO registrácia a vytvorenie zákazníckeho účtu?