Udržateľná spotreba obalov | MAT-obaly

MAT-obaly, s.r.o. je spoločensky zodpovedná firma

Spoločenská zodpovednosť (CSR) je postavená na troch pilieroch:

 1. environmentálnom (Environmental),
 2. sociálnom (Social)
 3. a ekonomickom (Governance).

V rámci enviromentálnej zodpovednosti MAT-obaly, s.r.o. realizuje program "Udržateľná spotreba obalov".

Čo je trvalo udržateľná spotreba?

Trvalo udržateľná spotreba je koncepcia spotreby zdrojov a produktov udržateľným a zodpovedným spôsobom, aby mohli uspokojovať potreby teraz aj v budúcnosti bez toho, aby mali negatívny vplyv na životné prostredie.

MAT-obaly pre trvalo udržateľnú spotrebu obalov.

V rámci programu udržateľnosti vykonávame aktivity na:

 1. znižovanie tvorby plastového odpadu (#RedukciaOdpadov),
 2. rozšírenie zberu a separovania plastového odpadu (#TriedenieOdpadov),
 3. recykláciu použitých obalov na Slovensku (#RecyklovanieOdpadov)
 4. a používanie obalov z recyklovaných obalov (#ObalyZRecyklátu).

Znižovanie tvorby plastového odpadu - #RedukciaOdpadov

Svet je zaplavený plastmi. Každý rok sa vyrobí viac ako 400 miliónov ton plastov, z ktorých polovica je určená na jednorazové použitie. Z toho menej ako 10 percent sa recykluje. Odhaduje sa, že 19 až 23 miliónov ton skončí v jazerách, riekach a moriach. Plast dnes zaplňuje naše skládky, vyplavuje sa do oceánu a spaľuje sa do toxického dymu, čo z neho robí jednu z najvážnejších hrozieb pre planétu.

A nielen to. Menej známe je, že mikroplasty sa dostávajú do potravín, ktoré jeme, do vody, ktorú pijeme a dokonca aj do vzduchu, ktorý dýchame. Mnohé plastové výrobky obsahujú nebezpečné prísady, ktoré môžu predstavovať hrozbu pre naše zdravie.

Podporujeme aktivity na znížovanie spotreby jednorázových obalov a zber obalov, aby sa nedostávali na miesta, kam nepatria, napríklad od prírody, do riek alebo morí. 

Rozšírenie zberu a separovania plastového odpadu - #TriedenieOdpadov

Podporujeme aktivity na správny zber a separovanie obalov a plastov. Plasty sú najrozšírenejším druhom obalových materiálov. Predstavujú 11 % z celkového množstva komunálnych odpadov. Je to škoda, pretože končia na skládkach, kde sa niektoré druhy nerozložia aj desiatky rokov a navyše aj zamoria pôdu a vodu chemikáliami (napríklad polyvinylchlorid PVC alebo polystyrén PS). V spaľovniach zase vylučujú toxické látky do ovzdušia.

Správne separovanie obalov umožňuje rozširovať recykláciu a výrobu obalov z recyklovaných materiálov.

Podpora recyklácie použitých obalov na Slovensku - #RecyklovanieOdpadov

Najpoužívanejšie plasty sú recyklovateľné. Výhodou najpoužívanejších plastov je, že sa môžu recyklovať. Najjednoduchšími plastami na recykláciu sú plasty so symbolom PET(1), HDPE(2) a PP(5), ktoré sú 100 % recyklovateľné. Zber a triedenie plastov je prvý krok k recyklácii. Ich separáciou môžeme ušetriť primárne zdroje ako ropu a znížiť množstvo odpadov ukladaných na skládky. Na triedenie plastov používame kontajnery žltej farby.

Recyklácia reálne funguje a pomáha životnému prostrediu. MAT-obaly, s.r.o. mesačne spracuje v priemere 220 ton použitých obalov na Slovensku.

Sme presvedčení, že povedomie o fungujúcej recyklácii pomáha:

 • zvyšovať záujem o separovaný zber obalov,
 • znižovať množstvo plastového odpadu na skládkach a v komunálnom odpade
 • a znižovať pravdepodobnosť, že plastový odpad skončí v prírode.

Používanie obalov z recyklovaných obalov - #ObalyZRecyklátu

3 dôvody, prečo preferovať a používať obaly z recyklovaných materiálov:

 1. Obaly z recyklátu sú lacnejšie ako obaly z primárnych zdrojov:
  • na výrobu plastového regranulátu je potrebných až o 95 % menej energie ako na výrobu plastového granulátu z primárnych surovín.
 2. Obaly z recyklátu šetria prírodné zdroje:
  • primárne materiály sa vyrábajú z fosílnych zdrojov, ktoré sa na Slovensko musia dovážať,
  • regranulát sa vyrába z použitých obalov na Slovensku, ktorý spracovávame vo vlastnej recyklačnej linke.
 3. Obaly z recyklátu chránia životné prostredie:
  • na výrobu bol použitý plastový odpad, ktorý by ináč skončil na skládke alebo v spaľovni,
  • kúpou obalov z recyklátu dávate použitým obalom ďalší život.