Ako sa vyrábajú plastové vrecia MAT-obaly, s.r.o.

MAT-obaly, s.r.o. je slovenský environmentálne zodpovedný výrobca plastových vriec na odpad. V dnešnom článku Vás v skratke prevedieme výrobným procesom plastových vriec.

Plastové vrecia.

Plastové vrecia sú široko používaným, pohodlným a hygienickým spôsobom manipulácie s odpadom. Vrecia na zber, prepravu alebo dočasné uloženie odpadu.

Plastové vrecia na odpad sú pomerne ľahké a sú užitočné najmä na špinavý alebo vlhký odpad, ako je to bežné v prípade potravinového odpadu. Sú tiež užitočné na balenie odpadu, aby sa minimalizoval zápach.

Plastové vrecia sa často používajú ako vložka alebo výstelka do odpadových nádob a košov. Nádoby na odpad zostávajú čisté a hygienické, pretože nedochádza ku kontaktu odpadu s nádobou.

Postup výroby plastových vriec

 • Plastové vrecia sa vyrábajú zo ropného derivátu alebo použitých plastových obalov.
 • Zo surovín sa najprv vyrobí granulát (z ropy) alebo regranulát (z použitých plastov).
 • Z granulátu alebo regranulátu sa potom vyfúkne fólia v prevedení hadica (rukáv) alebo polohadica polorukáv).
 • Z hadice či polohadice sa potom zvárajú vrecia elebo vrecká.

Ako sa vyrábajú plastové vrecia MAT-obaly, s.r.o.

Granulát a regranulát - suroviny na výrobu plastových vriec

 • Granulát sa vyrába z primárnych surovín - ropa.
  Na začiatku každého plastového vreca je surovina, z ktorej sa vyrába. Ropa alebo zemný plyn sú tak silne zahrievané, aby sa z nich vyvíjal etylén. Tento plyn sa v reaktore za vysokých teplôt a tlaku mení na práškovitý polyetylén, ktorý je nakoniec roztavený v extrudéri a - pretláčaním hmoty dierovanými kotúčmi - lisovaný na polyetylénový granulát. Tieto zrnká granulátu tvoria východiskový materiál na výrobu nových výrobkov.
  Pri takzvanej extrúzii vyfukovanej fólie je granulát v rôznych stupňoch zahrievaný a stláčaný na vysoko viskóznu hmotu, ktorá je nakoniec pretlačená vyfukovacou hlavou nahor, nafúknutá ako žuvačková bublina a stiahnutá.
 • Regranulát sa vyrába recykláciou použitých plastov.
  MAT-obaly, s.r.o. vykupuje použité plastové obaly na Slovensku. Odpad modrnou technlógiou ďalej dotrieďujeme a náročným spôsobom pripravujeme na spracovanie.
  Regranulát, ktorý je na výrobu potrebný, sa získava okrem iného rozdrvením, premytím, vysušením a granuláciou upravenej hmoty z už použitého plastového tovaru. Na farbe použitých fólií závisí výsledná farba regranulátu.

Regranulát na výrobu plastových vriec MAT-obaly, s.r.o.

Z regranulátu sa vyrába PE fólia.

Fólia sa vyrába vytláčaním (tzv. extrúziou). Vďaka vyššiemu tlaku a teplote sa pôvodný materiál roztaví a je následne vytlačený cez matricu a slimák do konečného stavu. Potom nasleduje chladenie, skladanie a rolovanie fóliou. vyrába sa v prevedení plochá, hadica (rukáv) alebo polohodica.

Ako sa vyrába polyetylénová fólia MAT-obaly, s.r.o.

Spracovanie polyetylénovej fólie na vrecia - konfekcionovanie.

Ako posledné kroky pri výrobe sú do fólií integrované spodný zvar a perforácia na odtrhávanie. Tento krok sa nazýva konfekcionovanie. Podľa toho, ako má byť vrece zložené, musí byť vykonané iné konfekcionovanie. Pritom je rozlišované hlavne medzi plochými vreciami a vreciami s postrannými záhybmi.

Ako sa vyrábajú plastové vrecia MAT-obaly, s.r.o.

Plastové vrecia a životné prostredie

Plastové vrecia sú z ekologického hľadiska nezávadné, 100 % recyklovateľné. Vrecia je možné skládkovať alebo likvidovať spaľovaním, pri ktorom nevznikajú životnému prostrediu škodlivé látky.

Všetky výrobky na svete majú negatívny vplyv na životné prostredie. Moderný život si však bez nich nevieme predstaviť.

Znižovanie ich vplyvov na životné prostredie nie je len o výbere, zákaze, odporúčaní alebo predpisovaní konkrétnych materiálov, ale hlavne o zmene správania nás spotrebiteľov s cieľom zvýšiť mieru opätovného použitia výrobkov a zabrániť zbytočnej tvorbe odpadov.

Skladový sortiment plastových vriec MAT-obaly, s.r.o..

Ploché plastové vrecia voľné.
Ploché plastové vrecia v rolke.
Zaťahovacie plastové vrecia v rolke.

Ako nakupovať a obchodné podmienky

Ceny, zľavy, dodacia lehota a obchodné podmienky

MAT-obaly, s.r.o.

MAT-obaly, s.r.o. je slovenský enviromentálne zodpovedný výrobca fólií a obalov z PE a recyklátor použitých obalov na Slovensku. rámci programu Udržateľná spotreba obalov podporuje a realizuje aktivity na

 • zníženie produkcie odpadov,
 • rozšírenie zberu a triedenia obalov,
 • podporu recyklácie použitých obalov
 • a používanie obalov z recyklovaných materiálov.