Prečo vybrať  na jarné upratovanie v prírode vrecia na odpad zo 100 % recyklovaných materiálov?

V súčasnosti, kedy už ľudia v domácnostiach bežne smeti separujú, majú k dispozícii zberné kontajnery a koše, sa stále zabúda na to najcennejšie – na prírodu. Mnohí sú k prírode takí ľahostajní, že to niekedy vyzerá, akoby si zamieňali smetisko s prírodou. Znečisťovanie prírody sa týka nás všetkých. Či chceme alebo nie, stretávame sa s tým každý deň. V prírode, popri cestách, na zastávkach i uliciach. Voľne pohodený odpad, najmä obaly z potravín, plastové vrecúška, cigaretové ohorky, či použité hygienické potreby sú problémom, ktorý trápi Slovensko už dlhodobo.

Prečo vybrať na jarné upratovanie v prírode vrecia zo 100 % recyklovaných materiálov?

Na jednej strane čistenie prírody pomáha životnému prostrediu, na druhej strane používanie vriec na odpad z primárnych materiálov výrazne viac zaťažuje životné prostredie, ako vrecia z recyklovaných materiálov. Prečo?

Používanie vriec na odpad z recyklovaných materiálov zvyšuje dopyt po recyklácii plastov. Recyklácia pomáha zlepšovať životné prostredie:
  • Recyklácia plastov pomáha šetriť primárne suroviny. Na výrobu plastov sa využívajú 4 percentá celkovej produkcie ropy na svete, čo pri ročnej výrobe miliónov ton plastu určite nie je málo. Na výrobu 1 tony plastov sa spotrebuje až 2,5 tony ropy. Toto množstvo ropy je možné nahradiť 1,2 tonami vyzberaných plastov.
  • Recyklácia zvyčajne šetrí energiu, pretože recyklované produkty vyžadujú oveľa menej spracovania, aby sa z nich stali použiteľné materiály. Recykláciou plastov sa ušetrí približne 66 % energie. V skutočnosti len tona recyklovaného plastu môže ušetriť až 5 700 kWh energie.
  • Recyklácia znižuje množstvo odpadu, ktoré putuje na skládky. Recyklácia 1 tony plastových obalov šetrí až 30,4 kubických metrov skládkového priestoru. Na Slovensku sa recykluje 52 % plastových obalov, zvyšok sa energeticky zhodnocuje alebo končí na skládkach.
  • Recyklácia znižuje emisie skleníkových plynov. Recyklácia plastového odpadu výrazne znižuje emisie uhlíka o 42 % v porovnaní s konvenčnou výrobou plastov. Výroba plastov celosvetovo produkuje 3,3 % globálny emisií.

Ponuka vriec na odpad MAT-obaly, s.r.o.

 

Vrecia na odpad z recyklátu

 

Prečo nakupovať v MAT-obaly, s.r.o.

8 dôvodov, prečo nakupovať a realizovať objednávky cez eshop.

Ako nakupovať a obchodné podmienky

Ceny, zľavy, dodacia lehota a obchodné podmienky

MAT-obaly, s.r.o.

MAT-obaly, s.r.o. je slovenský enviromentálne zodpovedný výrobca fólií a obalov z PE a recyklátor použitých obalov na Slovensku. V rámci programu Udržateľná spotreba obalov podporuje a realizuje aktivity na

  • zníženie produkcie odpadov,
  • rozšírenie zberu a triedenia obalov,
  • podporu recyklácie použitých obalov
  • a používanie obalov z recyklovaných materiálov.