Meno nákupného zoznamu nemôže byť prázdne
  • Objednávky online.
  • 0904 147 670.
  • eshop@mat-obaly.sk
  • @matobaly
  • Individuálne ceny
  • 5 % zľava od 200 €
  • 10 % zľava od 400 €
  • 4 % zľava za body

Farebné vrecia na separovaný zber odpadov

Zobraziť ako Grid Zoznam

3 položky

Nastavte zostupný smer
Na stranu

TRIEDENIE ODPADU

Triedenie odpadu je zodpovedné správanie sa k životnému prostrediu | MAT-obaly

Zodpovedne k životnému prostrediu.

Triedenie odpadu je zodpovedné správanie sa k životnému prostrediu. Dôležitosť narastá v súvislosti s globálnymo otepľovaním a aj témami uhlíkovej stopy. Priateľskejší prístup k životnému prostrediu si vyžaduje poctivé triedenie a recykláciu odpadov. Jednoducho, ľahko a ekonomicky sa dá odpad triediť i do vriec na odpad, ktoré sú farebne rozlíšené podľa zložiek separovania.

Triedený zber vracia druhotné suroviny späť do výrobného procesu a preto je možné: a) ťažiť a získavať menej prvotných surovín, b)menej devastovať nové územia kvôli ťažbe surovín, c) postaviť menej skládok a spaľovní odpadov a d) menšie znečistenie prostredia.

Farebná totožnosť vriec na odpad s triedeným zberom

Vrecia na odpad sú farebne rozlíšené podľa základných zložiek triedeného zberu a podľa jednotlivých druhov materiálu: modré – papier, zelené – sklo, žlté - plast, červené – kovy, oranžové – tetrapaky, čierne – ostatný komunálny odpad.

ŽLTÉ VRECIA NA PLASTOVÝ ODPAD

Žlté vrecia používajte na separovanie plastov a plastových obalov | MAT-obaly

Prislúchajúci odpad do žltých vriec na separovaný odpad

- PET fľaše od nápojov

- igelitové tašky

- mikroténové vrecká

- fólie

- polystyrén

Nevhodný odpad do žltých vriec na separovaný odpad.

- znečistené obaly chemikáliami a priemyselnými olejmi

- novodurové rúrky

- obaly od motorových olejov, chemikálií a farieb

- podlahové krytiny, molitan, guma

- nápojový kartón (v závislosti od pravidiel obce/mesta)

MODRÉ VRECIA NA PAPAPIEROVÝ ODPAD

Modré vrecia používajte na separovanie papierového odpadu | MAT-obaly

Prislúchajúci odpad do modrých vriec na separovaný odpad

noviny, časopisy, katalógy

kancelársky papier

reklamné letáky a plagáty

telefónne zoznamy

baliaci a krepový papier

zakladače a zošity

škatule a kartóny

papierové obaly

obálky a pohľadnice

lepenka

Nevhodný odpad do modrých vriec na separovaný odpad.

mokrý, mastný, voskovaný a znečistený papier

obaly z masla

asfaltový a dechtovaný papier

použité plienky a hygienické potreby

ČERVENÉ VRECIA NA KOVOVÝ ODPAD A ELEKTRO-ODPAD

Červené vrecia používajte na separovanie kovového odpadu a elektro-odpadu | MAT-obaly

Prislúchajúci odpad do červených vriec na separovaný odpad

- kovové obaly a uzávery konzervy a nápojové plechovky

- kovové výrobky a súčiastky

- alobal a uzávery z jogurtov

Nevhodný odpad do červených vriec na separovaný odpad.

- znečistené kovové obaly chemickými látkami (laky, benzín, nafta, farby, lepidlá, spreje, oleje)

pzn.: kovové obaly a kovy je taktiež možné odniesť do zberní kovov alebo na zberné dvory

ZELENÉ VRECIA NA SKLENENÝ ODPAD

Zelené vrecia používajte na sklenený odpad | MAT-obaly

Prislúchajúci odpad do zelených vriec na separovaný odpad

- nevratné obaly zo skla od nápojov

- sklenené nádoby a fľaše, flakóny

- tabuľové sklo

- sklené črepy a podobný materiál

Nevhodný odpad do zýelených vriec na separovaný odpad.

- porcelán a keramika

- autosklo

- zrkadlá

- TV obrazovky

- žiarovky a žiarivky

ORANŽOVÉ VRECIA NA VIACVRSTOVÉ KOMBINOVANÉ (NÁPOJOVÉ) OBALY

Oranžové vrecia používajte na viacvrstvové kombinované (nápojové) obaly | MAT-obaly

Prislúchajúci odpad do oranžových vriec na separovaný odpad

- nápojové kartóny

- viacvrstvové kombinované obaly z mlieka a mliečnych výrobkov, džúsov a štiav

Nevhodný odpad do oranžových vriec na separovaný odpad.

- znečistené nápojové kartóny

pzn.: nápojový kartón je možné zbierať aj s kovmi v závislosti od nariadenia obce/mesta)

ČIERNE VRECIA NA KOMUNÁLNY ODPAD

Čierne vrecia používajte na komunálny odpad | MAT-obaly

Prislúchajúci odpad do čiernych vriec na separovaný odpad

- obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené potravinami, znečistený textil,

- keramika, porcelán, zrkadlá, auto-sklo, dymové sklo, drôtené a lepené sklo, sklobetón,

- kopírovací a faxový papier, celofán a voskovaný papier, vata, obaly zo sladkých a slaných pochutín,

- kovové a plastové súčasti (strunky z kalendárov), použité plienky a hygienické potreby,

- podlahové krytiny, guma, molitan, hadice z vysávačov, pokazené a poškodené kabelky a obuv

- vodoinštalačný materiál, plastové pásky na viazanie, plastové rámy z okien a vonkajšie žalúzie.

Nevhodný odpad do čiernych vriec na separovaný odpad.

- nebezpečný odpad

- stavebný odpad

- elektro-odpad

- bioodpad

Naposledy zobrazené
No recently views items
Vymazať všetky
Copyright © 2022 MAT-obaly, s.r.o. All rights reserved. | Powered by OPTIMAT.SK