Výhody použitia agro PE fólií od výrobcu MAT-obaly:

 • zber úrody je možný 10 -15 dní skôr,
 • zvýšená plodnosť o 10 – 15 %,
 • znížené nebezpečenstva ranného namrznutia,
 • alepšie svetelné rozloženie.

Použitie agro PE fólií od výrobcu MAT-obaly:

 • na výrobu klasických fóliovníkov (fólia sa dá nadpájať zváraním),
 • pod rastliny na podporu rastu,
 • ako mulčovacie fólie na ochranu proti burinám,
 • na výstavbu parenísk,
 • ako hydroizolačná fólia v stavebníctve a rekonštrukciách
 • na ochranu predmetov v exteriéri pred vplyvom počasia, prachom, vlhkosťou a mechanickým poškodením.

Vlastnosti agrofólie od výrobcu MAT-obaly:

 • vďaka svojej unikátnej receptúre má agro fólia vynikajúcu priepustnosť svetla a zabraňuje únikom tepla,
 • z ekologického hľadiska sú tieto fólie nezávadné a na 100% recyklovateľné,
 • UV stabilizácia (zvyšuje odolnosť fólie pred UV žiarením),
 • žiadna alebo len minimálna nasiakavosť,
 • dobré elektroizolačné vlastnosti,
 • tepelná odolnosť -50 °C až +85 °C,
 • nízka priepustnosť vody a vodných pár.