Použitie zmršťovacích (zmrštiteľných, paletizačných) fólií, vriec a krytov MAT-obaly

 • Používajú na fixáciu tovaru na palete pri skladovaní a preprave.
 • Používajú na ochranu tovaru pred vplyvom počasia a prachu pri skladovaní a preprave.
 • Používajú sa obalenie veľkých, rozmernýh a bežne ťažko baliteľných predmetov ako sú napr. sudy, barely, lešenia, stavebné diely, nábytok či tovar nepravidelných tvarov.
 • Z ekologického hľadiska sú paletizačné fólie nezávadné a 100% recyklovateľné.
 • Počas procesu paletizácie dochádza krátkodobým pôsobením tepla ku zmäknutiu a zmršteniu fólie, čím sa kopíruje tvar baleného predmetu. Následným ochladením fólia stuhne a bezpečne zafixuje balený predmet.

Vlastnosti zmršťovacích (paletizačných) fólií MAT-obaly

 • výborná priehľadnosť fólie, ktorá umožňuje vizuálnu kontrolu zabaleného tovaru,
 • vysoká tepelná odolnosť materiálu,
 • minimálna nasiakavosť,
 • výborné elektroizolačné vlastnosti,
 • vysoká odolnosť voči väčšine chemických látok,
 • vysoká odolnosť proti prederaveniu a pretrhnutiu,
 • presne sa prispôsobuje obrysom baleného tovaru.