Tašky z mikroténovej fólie HDPE:

 • Mikroténová fólia je jednovrstvová vyfukovaná fólia z polyetylénu s vysokou hustotou HDPE.
 • Majú výbornú tepelnú odolnosť voči teplotám od –50 °C do +110 °C
 • Majú výbornú odolnosť voči väčšine bežných chemikálií.
 • Nespôsobujú koróziu baleného tovaru, je možné ich zvárať.
 • Neprepúšťajú vodu a odolávajú vlhkosti.
 • Majú minimálnu priepustnosť vodných pár a pachov.
 • Len veľmi málo prepúšťajú kyslík, tuky a aromatické látky.
 • Pri dlhodobom vystavení tašiek slnečnému žiareniu dochádza vplyvom pôsobenia UV žiarenia k postupnej degradácii fólie.

Použitie tašiek z mikroténových fólií.

 • Sú vhodné pre priamy styk s potravinami v nefarbenom prevedení, vo farebnom prevedení pri obsahu pigmentu do výrobcom stanovenej koncentrácie.
 • Na balenie potravín na prepravu a krátkodobé uskladnenie a ochranu pred oxidatívnymi procesmi a kazením.
 • Na balenie iných predmetov na prepravu a krátkodové skladovanie a ich ochranu pred vplyvom prostredia, vody, vlhkosti, pachov, chemikálií a pod.
 • Sú lacné, praktické, ľahké a veľmi univerzálne.